UAB „Didmena“, viena dinamiškiausių įmonių Lietuvoje, teikianti visos spaudos gamybos paslaugas - techninį paruošimą spaudai ir visus pospaudiminius darbus, įgyvendina projektą „Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įdiegimas UAB „Didmena“. Siekiant sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, efektyviai panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius, ketinama ant įmonės pastatų stogų įrengti 194 kWp pajėgumo saulės elektrinę. Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 135 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. gegužės 22 d. iki 2019 m. gegužės 25 d.
UAB „Didmena“ įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Didmena“. Projektas skirtas naujų technologinių ekoinivacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni gamybinė įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas. Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“. Projekto finansavimas – 367 650 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. balandžio 11 d. iki 2019 m. balandžio 10 d.